+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Zápis do ZŠ

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce, a to v době od 1 dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.