+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Spolek rodičů

Hlavním cílem Spolku je rozvoj vzdělávací a zájmové činnosti žáků a spolupráce s vedením a zaměstnanci ZŠ Ohrobec. Spolek dále pomáhá a přispívá svou dobrovolnou činností    i materiálními a finančními prostředky potřebám žáků základní školy. Členský příspěvek činí 350 Kč na každého žáka v ZŠ. Příspěvek se hradí jednou ročně do konce září každého roku.

Níže QR kód pro rychlou platbu. 

Přihláška do Spolku rodičů

Stanovy Spolku 

Kontakt na Spolek: spolekzsohrobec@gmail.com

předsedkyně Spolku: Kristýna Holečková

Pozvánka na Valnou hromadu 20.9.2023 od 18:00 v ZŠ

Zápis ze schůze 20_9_2023

Zrealizované aktivity Spolku:

  • Spolek díky rodičům věnoval ZŠ Ohrobec iPad v  hodnotě 9 922 Kč.
  • 26. 6. 2023 od 17:00 uspořádal pro děti, žáky i jejich rodiče Zahradní slavnost 

       

6.12. se konal Vánoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Ohrobec. Akce se velice povedla😊. Prodejem drobných dárečků, které vyráběly děti ve škole a rodiče při Vánočním tvoření se vybralo 39 126 . Jako poděkování pro všechny žáky ze ZŠ dostali pod stromeček malou finanční odměnu, kterou určitě použijí na velkou sladkou odměnu:-)

                  

Za utržené peníze plánujeme darovat škole deskové hry na rozvoj logického myšlení. Během února finančně podpoříme čtenářské dílny pro děti i rodiče se známou spisovatelkou. Další aktivity plánujeme postupně společně se základní školou.

Rok 2024 – plánované akce

29. 2. 2024 – Beseda se spisovatelkou Ester Starou pro žáky ve škole i pro rodiče v odpoledních hodinách

27. 3. 2024 – finanční gramotnost s ČSOB pro žáky 3. až 7. tříd.

Plánované aktivity Spolku

  • odměny do soutěží
  • nabídka více kroužků (např. keramika)
  • věda do školy (divadlo ÚDIF, EDUBUS…)
  • semináře/workshopy pro rodiče