+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Spolek rodičů

Hlavním cílem Spolku je rozvoj vzdělávací a zájmové činnosti žáků a spolupráce s vedením a zaměstnanci ZŠ Ohrobec. Spolek dále pomáhá a přispívá svou dobrovolnou činností i materiálními a finančními prostředky potřebám žáků základní školy.

Přihláška Spolek rodičů

Stanovy Spolku 

Kontakt na Spolek: spolekzsohrobec@gmail.com

předsedkyně Spolku: Kristýna Holečková

Pozvánka na Valnou hromadu 20.9.2023 od 18:00 v ZŠ

Zrealizované aktivity Spolku:

  • Spolek díky rodičům věnoval ZŠ Ohrobec iPad v  hodnotě 9 922 Kč.
  • 26. 6. 2023 od 17:00 uspořádal pro děti, žáky i jejich rodiče Zahradní slavnost 

Plánované aktivity Spolku

  • odměny do soutěží
  • nabídka více kroužků (např. keramika)
  • věda do školy (divadlo ÚDIF, EDUBUS…)
  • semináře/workshopy pro rodiče