+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Projekty

Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, p. o.,  je zapojena do následujících projektů:

OP JAK 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025  MŠ a ZŠ Ohrobec

OP VVV 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023    ZŠ a MŠ Ohrobec

NPO – Národní plán obnovy  Digitalizujeme školu