+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Jídelna

Stravování dětí a žáků naší základní a mateřské školy je zajištěno ze Školní jídelny v Dolních Břežanech.

Vyzvedávání obědů žáka za jeho nepřítomnosti je možné z těchto důvodů:

  • jedná se o 1. den nemoci žáka/dítěte (oběd nelze zrušit – odhlásit)
  • pro danou třídu je nařízena distanční výuka

Prosíme vás o dodržování následujících pravidel:

  • čas pro vyzvednutí obědu je mezi 11:00 – 11:15 (mimo tyto časy není možné oběd vydat)
  • pro vyzvednutí obědu klepejte na boční okno (dveře) u výdejny … NE u hlavního vchodu!

Přihláška ke stravování – školní jídelna Dolní Břežany

Informace ze školní jídelny Dolní Břežany

Odhlašování obědů:

  • Objednávku oběda můžete kdykoliv změnit či zrušit. Nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně, do vlastních nádob (jídlonosiče)(dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Zapomněli jste objednat oběd, nebo chcete oběd odhlásit?

Jestliže se Vám nepodařilo objednat oběd do 14:00 hodiny můžete nám dát o tomto zprávu a to do 20:00 hodin na email: bilek@skolabrezany.cz

V tomto případě oběd Vašim dětem na další den zajistíme, prosíme uvádějte jméno žáka, třídu do které chodí a uveďte ZŠ Ohrobec do poznámky.

To samé můžete učinit i při odhlášení oběda a to z důvodu nemoci Vašeho dítěte pro následující den, když nám dáte zprávu také do 20:00 hodin, oběd odhlásíme.