+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Kroužky

Mimoškolní aktivity v ZŠ (kroužky)

  • Kroužek AJ pro 1. a 2. třídu – pondělí + čtvrtek 12:45 – 13:35
  • Kroužek Šikovné ručičky – čtvrtek 15:00 – 16:00 – finančně podpořeno obcí Ohrobec
  • Ve spolupráci s KC Čtyřlístek nabízíme doučování pro žáky ZŠ z Českého jazyka a matematiky. Ve druhém pololetí je doučování hrazeno rodiči – 1 800 Kč. V případě obdržení dotace od MŠMT bude rodičům částka vrácena.

Mimoškolní aktivity od externích lektorů (organizacích)