+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Zápis do MŠ

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 

daného roku.