+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

ŠPP Kontakty

Školní poradenské pracoviště v ZŠ:

ředitel školy Mgr. Petr Pavelka   602 539 738 pavelka@zsohrobec.cz
výchovný poradce Mgr. Renata Hlavešová   602 554 311 hlavesova@zsohrobec.cz
speciální pedagog Mgr. Jarmila Hrdličková     hrdlickova@zsohrobec.cz
školní psycholog, metodik prevence PhDr. Simona Žižková Procházková     zizkova@zsohrobec.cz
Důležité kontakty v rámci prevence
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje – Jílové u Prahy
PPPSK – Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy jilove@pppsk.cz tel.: 720 954 275
Středisko výchovné péče Dobřichovice Pražská 151, 252 29 Dobřichovice, telefon 257 711 387, http://www.svpd.cz/,  svpd@svpd.cz ambulance@svpd.cz
OSPOD ( orgán sociálně-právní ochrany dětí) https://www.mestocernosice.cz/urad/informace-a-agendy-odboru/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-skolstvi/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/ Václavská 316/12,120 00, Praha 2, telefon 222 512 026, Mgr. Andrea Cinklová tel. kontakt: 221 982 251, 727 846 083 email: andrea.cinklova@mestocernosice.cz
Městská policie OOP Vestec http://www.opvestec.cz/ tel.: 739 156 156
Linka bezpečí: 116 111 www.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka: 606 021 021
Modrá linka: 608 902    410
Dětské krizové centrum Krizové centrum: 777 715 215
Krizové centrum kyberprostoru: 778 510 510
Bílý kruh bezpečí (linka pomoci obětem):  116 006
MŠMT:prevence@msmt.cz
bezpečný internet pro děti i rodiče www.saferinternet.cz
horká linka pro hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu www.e-bezpeci.cz bezpečný internet www.seznamsebezpecne.cz
webové stránky zaměřené na šikanu: www.sikana.org www.minimalizacesikany.cz