+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Školní poradenské pracoviště

školní poradenské pracoviště v naší škole :

  • školní psycholožka, která je současně i metodikem primární prevence (o primární prevenci níže nebo v dokumentech).
  • speciální pedagožka
  • výchovná poradkyně

 

Školní poradenské pracoviště

je součástí základní školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. 

Školní poradenské pracoviště je vedle pedagogicko-psychologické poradnyspeciálněpedagogického centra a středisek výchovné péče jedním z pilířů školského poradenství. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Podpora primární prevence

Podpora primární prevence vychází také z podpory a formování vztahů mezi dospělými ve škole. V rámci pedagogického sboru a nepedagogickými pracovníky. V takto malé škole je každé nepochopení, nespokojenost každého hned poznat. Všechna nedorozumění a nejasnosti jsou hned řešeny, pedagogové mají každodenní možnost vše probrat s vedením školy i mezi sebou navzájem. Je velmi důležité, aby klima ve škole mělo pozitivní náboj nejen mezi žáky, ale také mezi jejich učiteliJ. Podpora ze strany vedení školy je maximální otevřenost při řešení nastalých obtíží, nabídka a vyhledávání vzdělávacích akcí dle požadavků zaměstnanců a podpora jejich vzdělávacích potřeb.

 

Plán akcí

termíny školního psychologa ve školním roce 2023/2024

!konzultace pro rodiče je nutné domluvit předem!

7. 9. 2023

14. 9. 2023 – konzultace pro rodiče do 15:00 

12. 10. 2023

2. 11. 2023 – konzultace pro rodiče do 15:00

9. 11. 2023 

30. 11. 2023 – konzultace pro rodiče do 15:00

14. 12. 2023