+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Školní poradenské pracoviště

školní poradenské pracoviště v naší škole :

  • školní psycholožka, která je současně i metodikem primární prevence (o primární prevenci níže nebo v dokumentech).
  • speciální pedagožka
  • výchovná poradkyně

 

Školní poradenské pracoviště

je součástí základní školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. 

Školní poradenské pracoviště je vedle pedagogicko-psychologické poradnyspeciálně pedagogického centra a středisek výchovné péče jedním z pilířů školského poradenství. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Podpora primární prevence

Podpora primární prevence vychází také z podpory a formování vztahů mezi dospělými ve škole. V rámci pedagogického sboru a nepedagogickými pracovníky. V takto malé škole je každé nepochopení, nespokojenost každého hned poznat. Všechna nedorozumění a nejasnosti jsou hned řešeny, pedagogové mají každodenní možnost vše probrat s vedením školy i mezi sebou navzájem. Je velmi důležité, aby klima ve škole mělo pozitivní náboj nejen mezi žáky, ale také mezi jejich učiteli. Podpora ze strany vedení školy je maximální otevřenost při řešení nastalých obtíží, nabídka a vyhledávání vzdělávacích akcí dle požadavků zaměstnanců a podpora jejich vzdělávacích potřeb.

 

Plán akcí

termíny školního psychologa ve školním roce 2023/2024

!konzultace pro rodiče je nutné domluvit předem!

4. 1. 2024

18. 1. 2024 – konzultace pro rodiče

25. 1. 2024

22. 2. 2024 – konzultace pro rodiče

14. 3. 2024

25. 3. 2024 – konzultace pro rodiče

11. 4. 2024 – konzultace pro rodiče

9. 5. 2024

23. 5. 2024 – konzultace pro rodiče

30. 5. 2024 

6. 6. 2024 – konzultace pro rodiče

20. 6. 2024