Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršené situaci ohledně koronaviru přistupujeme k zvýšeným hygienickým opatřením. Z tohoto důvodu vyhlašuji na týden 26. – 30. 10. ředitelské volno, mateřská škola fungovat pro děti v těchto dnech nebude.

Dále Vás prosíme o zvážení možnosti nechávat děti doma, mimo kolektiv, i ve dnech vyhlášeného nouzového stavu.


Informace pro rodiče žáků MŠ

Provozní doba MŠ:

 • Provozní doba MŠ od 7:00 do 17:00
 • Zahájení provozu dne 24. 8. 2020 (pro stávající děti ze školního roku 2019/2020)
 • Zahájení školního roku 2020/2021 dne 1. 9. 2020 (nově příchozí děti)

Informace o rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2020/2021 a rozlišovací značce Vám sdělí pracovník MŠ u vstupu do budovy první den školy! (Případně bude vyvěšen na vchodových dveřích do budovy školky)

Věci potřebné s sebou do školky:

Oblečení:

 • náhradní oblečení – tričko, kalhoty (tepláky, sukně), spodní prádlo,  ponožky (uložit do sáčku v šatně)
 • oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí uložit do poličky
 • děti se do třídy přezouvají  do bačkůrek s pevným kotníkem (v žádném případě pantofle, crocs)
 • na spaní pyžamko, převlékají se všechny  děti (které ve školce spinkají)

Hygiena:

 • podepsaný kartáček a pastu (děti si každý den po obědě čistí zuby)

Pokyny:

 • Prosíme všechny věci podepsat!
 • Oblečení a hygienické potřeby přinést již první den!
 • Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze plyšáky na spaní!!!!!

Režim třídy:

Příchod:

 • do 8:15 – ve svých třídách

Vyzvedávání:

 • zelená třída       po obědě 12:30 – 13:00, po spaní 14:30 – 17:00
 • žlutá třída           po obědě 12:00 – 12:30, po spaní 14:30 – 17:00

Děti zákonný zástupce omlouvá pokud je nepřítomnost dítěte předem známa zápisem v sešitě v šatně třídy nebo telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.

zelená třída:       605 187 826

žlutá třída:          773 011 040

Dítě je předáno učitelce ve třídě přímým osobním pozdravením a stejným způsobem se také loučí při odchodu.

Děti nesmí být v šatně samotné. /viz školní řád/

Podávat léky  pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Informace k povinným platbám a další podrobnosti k provozu mateřské školy získáte na první schůzce zákonných zástupců dětí s vedením školy a paními učitelkami, která se uskuteční dne 1. 9. 2020 od 16 hodin v horní třídě MŠ.

Školkovné – platby:

Platby ohledně školkovného uhradíte po obdržení variabilních symbolů, které obdržíte na první schůzce.

Školkovné pro školní rok 2020/2021 je stanoveno ve výši 600 / měsíc. Platby se řeší s paní ekonomkou.

Splatnost za aktuální měsíc je nejpozději k 15. dni v měsíci!

Obědy:

 • Přihlášky ke stravování, které jste odevzdali na OÚ, byly předány do Školní jídelny v Dolních Břežanech, p. o., která zajišťuje stravování vašich dětí. Podklady pro platby (číslo účtu, variabilní symboly a cenu obědů) Vám zašle přímo jídelna (od 17. 8.).
 • Více informací o stravování najdete pod tímto odkazem: https://www.skolabrezany.cz/zakladni-informace/

Veškerá komunikace ohledně obědů pak bude fungovat ve vztahu zákonný zástupce – Školní jídelna v Dolních Břežanech, p. o.

Kontakty MŠ:

 • Obecný email: skolka@zsohrobec.cz
 • Zelená třída:      605 187 826
 • Žlutá třída:          773 011 040
 • Ekonomka:         Ing. Petra Kučerová

Email:    kucerova@zsohrobec.cz

Tel.:       724 827 023

 • Vedení školy:    Ředitelka školy:  Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

Email:   novotna@zsohrobec.cz

Tel.:       602 554 311

Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Petr Pavelka

Email:   pavelka@zsohrobec.cz

Tel.:       602 539 738