INFORMACE O MŠ


Informace pro rodiče žáků MŠ (informace ze dne 15. 8. 2022)

Provozní doba MŠ:

 • Provozní doba MŠ od 7:00 do 17:00
 • Zahájení provozu dne 22. 8. 2022 (pro stávající děti ze školního roku 2021/2022)
 • Zahájení školního roku 2022/2023 dne 1. 9. 2022 (nově příchozí děti)
 • Třídní schůzka rodičů nově příchozích dětí 1. 9. 2022 od 16:00 (ve žluté třídě) zde se dozvíte i informace ohledně stravování.

Informace o rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2022/2023 bude vyvěšena na vchodových dveřích do budovy MŠ.

Věci potřebné s sebou do MŠ:

Oblečení:

 • náhradní oblečení – tričko, kalhoty (tepláky, sukně), spodní prádlo, ponožky (uložit do sáčku v šatně)
 • oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí, pláštěnka -uložit do poličky, holínky
 • děti se do třídy přezouvají do bačkor s pevným kotníkem (v žádném případě pantofle, crocs)
 • na spaní pyžamo (noční košile), převlékají se všechny děti (které v MŠ spí)

Hygiena:

 • podepsaný kartáček a pastu (děti si každý den po obědě čistí zuby)

Pokyny:

 • Prosíme všechny věci podepsat!
 • Oblečení a hygienické potřeby přinést již první den!
 • Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze plyšáky na spaní!!!!!

Režim třídy:

Příchod:

 • do 8:15 – ve svých třídách

Vyzvedávání:

 • zelená třída       po obědě 12:15 – 12:45, po spaní 14:30 – 17:00
 • žlutá třída           po obědě 12:00 – 12:30, po spaní 14:30 – 17:00

Děti zákonný zástupce omlouvá, pokud je nepřítomnost dítěte předem známa zápisem v sešitě v šatně třídy nebo telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.

zelená třída:       605 187 826

žlutá třída:          773 011 040

Dítě je předáno učitelce ve třídě přímým osobním pozdravením a stejným způsobem se také loučí při odchodu.

Děti nesmí být v šatně samotné. /viz školní řád/

Podávat léky pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Školné v MŠ – platby:

Platby ohledně školkovného uhradíte po obdržení variabilních symbolů, které obdržíte na první schůzce.

Školné v MŠ pro školní rok 2022/2023 je stanoveno ve výši 600 / měsíc. Platby se řeší s paní ekonomkou.

Splatnost za aktuální měsíc je nejpozději k 15. dni v měsíci!

Obědy:

Veškerá komunikace ohledně obědů funguje ve vztahu zákonný zástupce – Školní jídelna v Dolních Břežanech, p. o.

Kontakty MŠ:

 • Obecný email: skolka@zsohrobec.cz
 • Zelená třída:      605 187 826
 • Žlutá třída:          773 011 040

Vedoucí učitelka MŠ:        Iveta Pašková Kaprálková

Email:   paskova@zsohrobec.cz

Tel.:     773 011 040

Ekonomka:      Jana Táčnerová
Email:    tacnerova@zsohrobec.cz

Ředitel školy:  Mgr. Petr Pavelka
Email:   pavelka@zsohrobec.cz

Tel.:       602 539 738


Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023 (informace ze dne 10. 6. 2022)

Vážení rodiče,

níže přikládáme přehled přijatých/nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022. Do naší MŠ byly přijaty všechny děti starší tří let, čímž byla naplněna kapacita naší mateřské školy. Pokud někdo z vás ví, že jeho dítě nastoupí do jiné školky (nebo si to rozmyslel a ještě si nechá své dítě doma), dejte nám prosíme neprodleně vědět, ať můžeme přijmout další zájemce.

Děkujeme za spolupráci

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.


Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 (informace ze dne 21. 5. 2021)

Vážení rodiče,

níže přikládáme přehled přijatých/nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022. Do naší MŠ byly přijaty všechny děti starší tří let, čímž byla naplněna kapacita naší mateřské školy. Pokud někdo z vás ví, že jeho dítě nastoupí do jiné školky (nebo si to rozmyslel a ještě si nechá své dítě doma), dejte nám prosíme neprodleně vědět, ať můžeme přijmout další zájemce.

Děkujeme za spolupráci

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.


Návrat dětí do MŠ od 3. 5. 2021 (informace ze dne 30. 4. 2021)

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 je opět i v naší mateřské škole umožněna přítomnost všech dětí MŠ. Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem – bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ. Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ, roušky tak děti mít nemusí.

Těšíme se v pondělí na viděnou se všemi dětmi naší mateřské školy 😊

vedení školy

PS: v příloze naleznete rekapitulaci změn od 3. 5. 2021