Členové školské rady:

 • za rodiče:
  Mgr. Renata Hlavešová – předsedkyně
  Martina Hradecká
 • za školu:
  Kristýna Holečková
  Dana Šťastná
 • za zřizovatele:
  Mgr. Alena Brotánková
  Ing. Monika Keřková, MPA.