Vyhlášení zvláštního zápisu pro děti a žáky, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Zápis do základní a mateřské školy pro ukrajinské děti a žáky pro školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 23.6.2022 od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis je určen pro děti a žáky, jejichž rodičům (i dětem) byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.  

Prosím vezměte s sebou: vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, doklad (pas) zákonného zástupce a (je-li k dispozici) rodný list dítěte. Přijímáme děti ze spádové oblasti školy (Ohrobec), tj. adresa nahlášena v registru obyvatel (MV ČR)

Оголошення спеціального запису дітей та вихованців, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні.

У четвер, 23 червня 2022 року, з 14:00 до 17:00 відбудуться зарахування до початкової школи та дитячого садка українських дітей та учнів на 2022/2023 навчальний рік.  Зарахування призначено для дітей та учнів, їх батькам (у тому числі дітям) був надан тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

 Будь ласка, візьміть із собою: 

  • візу для перебування більше 90 днів з метою тимчасового захисту.
  • документ (паспорт) законного представника та (за наявності) свідоцтво про народження дитини. 

Ми приймаємо дітей із району охоплення школи (Ohrobec), тобто адреси, зазначеної в реєстрі населення (MV ČR)