INFORMACE O ZŠ


Informace pro rodiče žáků ZŠ

Provozní doba ZŠ:

  • Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:40
  • Vyučování žáků probíhá dle rozvrhu
  • Odpolední družina funguje od ukončení vyučování do 17:00 (v pátek do 16:00)

Režim školy:

Příchod:

  • Do 7:55 – ve svých třídách (pokud žák není v ranní družině)

Vyzvedávání:

  • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor školy. Na své děti čekají před budovou školy.

Zákonný zástupce omlouvá žáka nejpozději do tří dnů od započetí absence u svého třídního učitele!

Podávat léky  pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Věci potřebné s sebou do školy:

Hygiena:

  • Přezůvky – dle uvážení (nesmí být tenisky)
  • Do šatní skříňky prodyšný sáček / tašku na cvičební úbor, do tělocvičny je třeba sálová obuv se světlou podrážkou 

Pokyny:

  • Prosíme všechny věci podepsat

Obědy:

Veškerá komunikace ohledně obědů pak funguje ve vztahu: zákonný zástupce – Školní jídelna v Dolních Břežanech, p. o.

Kontakty ZŠ: