Informace pro rodiče žáků ZŠ

Provozní doba ZŠ:

 • Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:40
 • Vyučování žáků probíhá dle rozvrhu
 • Odpolední družina je v provozu od ukončení vyučování do 17:00

Režim školy:

Příchod:

 • Do 7:55 – ve svých třídách (pokud žák není v ranní družině)

Vyzvedávání:

 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor školy. Na své děti čekají před budovou školy.

Zákonný zástupce omlouvá žáka nejpozději do tří dnů od započetí absence u svého třídního učitele!

Podávat léky  pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Věci potřebné s sebou do školy:

Hygiena:

 • Přezůvky – dle uvážení (nesmí být tenisky)
 • Do šatní skříňky prodyšný sáček / tašku na cvičební úbor, do tělocvičny je třeba sálová obuv se světlou podrážkou 

Pokyny:

 • Prosíme všechny věci podepsat

Obědy:

Veškerá komunikace ohledně obědů pak funguje ve vztahu: zákonný zástupce – Školní jídelna v Dolních Břežanech, p. o.

Kontakty ZŠ:

 • Ředitelka školy:  Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná
 • Email:   novotna@zsohrobec.cz
 • Tel.:       602 554 311
 • Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Petr Pavelka
 • Email:   pavelka@zsohrobec.cz
 • Tel.:       602 539 738