Informace pro rodiče žáků ZŠ

Zahájení školního roku (organizace 1. týdne školy):

 • 25. 8. 2020          Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – Setkání rodičů s vedením školy a představení paní

učitelky (informace o přístupu k dětem a pojetí výuky, informace k povinným platbám a další podrobnosti k provozu základní školy) od 17:00 v jídelně školy

 • 1. 9. 2020            Slavnostní zahájení školního roku Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, p. o.

7:50        Příchod žáků (a rodičů) ke škole

8:00       Slavnostní zahájení školního roku

8:45        Ukončení vyučování

Po ukončení vyučování – schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Obědy tento den nejsou.

 • 2. 9. 2020            Žáci 1. třídy končí vyučování v 9:40 (oběd v 12:00)

Žáci 2. až 3. třídy končí vyučování v 11:40 (oběd v 11:40)

Žáci 4. až 5. třídy končí vyučování v 11:20 (oběd v 11:20)

Schůzka s rodiči žáků 2. až 5. třídy (od 16:30)

 • 3. 9. 2020            Žáci 1. třídy končí vyučování v 10:45 (oběd v 11:20)

Žáci 2. až 5. třídy mají vyučování dle rozvrhu

 • 4. 9. 2020            Žáci 1. třídy končí vyučování v 11:40

Žáci 2. až 5. třídy mají vyučování dle rozvrhu

 • Od 7. 9. 2020    Vyučování dle rozvrhu (celá škola)

Provozní doba ZŠ:

 • Ranní družina funguje od 7:00 do 7:40
 • Vyučování žáků probíhá dle rozvrhu
 • Odpolední družina funguje od ukončení vyučování do 17:00

Režim školy:

Příchod:

 • Do 7:55 – ve svých třídách (pokud žák není v ranní družině)

Vyzvedávání:

 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor školy. Na své děti čekají před budovou školy.

Zákonný zástupce omlouvá žáka nejpozději do tří dnů od započetí absence u svého třídního učitele!

Podávat léky  pedagog nesmí. Jen v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, ale pak je nutná zpráva lékaře s přesnou medikací.

Věci potřebné s sebou do školy:

Pomůcky:

 • Seznam pomůcek do školy bude zveřejněn po jednotlivých ročnících

Hygiena:

 • Přezůvky – dle uvážení (nesmí být tenisky)
 • Do šatní skříňky prodyšný sáček / tašku na cvičební úbor, do tělocvičny je třeba sálová obuv se světlou podrážkou 

Pokyny:

 • Prosíme všechny věci podepsat

Obědy:

 • Přihlášky ke stravování, které jste odevzdali na OÚ, byly předány do Školní jídelny v Dolních Břežanech, p. o., která zajišťuje stravování vašich dětí. Podklady pro platby (číslo účtu, variabilní symboly a cenu obědů) Vám zašle přímo jídelna (od 17. 8.).
 • Více informací o stravování najdete pod tímto odkazem: https://www.skolabrezany.cz/zakladni-informace/

Veškerá komunikace ohledně obědů pak bude fungovat ve vztahu zákonný zástupce – Školní jídelna v Dolních Břežanech, p. o.

Kontakty ZŠ:

 • Ředitelka školy:  Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná
 • Email:   novotna@zsohrobec.cz
 • Tel.:       602 554 311
 • Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Petr Pavelka
 • Email:   pavelka@zsohrobec.cz
 • Tel.:       602 539 738