Vážení rodiče, milí žáci ohrobecké školy,

dovolte mi touto cestou vám popřát úspěšný nový rok a hlavně to, co nyní všichni potřebujeme, tedy hodně zdraví.

Jak jistě víte z médií, od 4. 1. 2021 bude prezenční výuka (ve škole, osobní účast žáků) pouze pro 1. a 2. ročník základní školy. S dětmi se těšíme na viděnou v pondělí, vstup do školy je umožněn od 7,30 hodin, výuka bude probíhat dle platných rozvrhů pro letošní školní rok tak, jak jste byli zvyklí v prosinci, školní družina funguje pouze odpoledne, po vyučování do 16 hodin. 

3., 4. i 5. ročník bude mít opět výuku distanční (IT vysílání v aplikaci ZOOM + zadávání úkolů v aplikaci Škola v pyžamu). Třídy budou rozděleny na vysílání na dvě skupiny tak, jak jste byli zvyklí při druhé vlně epidemie v listopadu. V příloze posíláme rozvrh vysílání jednotlivých skupin.

Dovolím si připomenout, že výuka distanční u starších žáků, ale i prezenční u prvňáčků i druháčků, je povinná. V případě neúčasti je třeba zákonným zástupcem absenci omluvit do tří kalendářních dnů. V případě potřeby se neváhejte obrátit buď na vedení školy, nebo přímo na třídní paní učitelku či pana učitele.

Děkujeme vám za pomoc v této pro všechny složité situaci.

Za vedení školy

Jitka Novotná