Vážení rodiče, milí žáci ohrobecké školy,

jak již jistě víte z médií, od 12. dubna 2021 začne opět prezenční výuka (výuka za osobní účasti dětí a žáků).

Do MŠ mají přístup pouze předškoláci. Po příchodu do MŠ obdrží 2x týdně rodič testovací sadu, pomocí níž provede otestování svého dítěte. V případě pozitivního výsledku testu nesmí dítě ve školce nadále setrvat. Jídlo mají předškoláci zajištěné automaticky.

Ostatní děti zatím zůstávají doma.

Do ZŠ mají přístup pouze žáci s obličejovou maskou (ideálně respirátorem).

Jelikož je i u nás nutné, aby se žáci střídali po týdnech (tzv. rotování), rozdělili jsme třídy na 2 skupiny:

  • 1. a 2. třída
  • 3., 4. a 5. třída

V týdnu od 12. 4. bude:

  • 1. a 2. třída pokračovat v distanční výuce (jako doposud)
  • 3., 4. a 5. třída začínají PREZENČNÍ FORMOU vzdělávaní

Díky střídání (rotaci) to bude v následujícím týdnu (od 19. 4.) obráceně 😊

Vstup do školy je umožněn od 7,30 do 7,40 hodin. Následně bude proveden antigenní test, teprve po jeho negativním výsledku budou žáci vpuštěni do kmenových tříd. Dbejte prosím na to, aby vaše děti přišly včas a nenarušily tím začátek výuky. V případě pozitivního výsledku testu nesmí žák ve škole nadále setrvat.

Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů pro letošní školní rok tak, jak jste byli zvyklí v prosinci, školní družina funguje pouze odpoledne, po vyučování do 16 hodin. 

Dovolím si připomenout, že výuka (distanční i prezenční) je povinná. V případě neúčasti je třeba zákonným zástupcem absenci omluvit do tří kalendářních dnů. V případě potřeby se neváhejte obrátit buď na vedení školy, nebo přímo na třídní paní učitelku či pana učitele.

Připomínáme … nezapomeňte přihlásit svým dětem obědy na správné termíny (týdny)  😊

Níže posíláme odkaz na odpovědi na časté dotazy:

Nejčastější dotazy: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Děkujeme vám za pomoc v této pro všechny složité situaci.

Za vedení školy

Jitka Novotná