Vážení rodiče,

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení sdělujeme, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje od 27. února – nyní nově do 28 března 2021 osobní přítomnost dětí v mateřské škole, žáků 1. a 2. ročníků základní školy i žáků prvního stupně základní školy.

Z tohoto důvodu je naše základní i mateřská škola uzavřena.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat mailem či telefonicky (skola@zsohrobec.cz, 602 554 311).

Vedení školy