21. 4. 2023 se zapojila celá základní škola v rámci akce Den Země do úklidu obce již tradičním způsobem – úklidem a zvelebováním prostředí, ve kterém žijeme. 😊

Ve třídách také probíhaly přednášky na téma Ochrana životního prostředí, pravidla recyklace nebo aktivity tematicky zaměřené na ochranu naší planety. Sběr odpadu probíhal po celém katastru obce Ohrobec, který byl rozdělen na jednotlivé části tak, aby se podařilo uklidit a zvelebit co největší prostor. Ruku k dílu přiložili všichni – od prvňáčků až po šestý ročník a paní učitelky a pana ředitele. Byť bylo odpadků po loňském úklidu výrazně méně, stále bylo co uklízet! Mezi „nalezené“ exponáty se zařadily police, nádobí, boty, golfové míčky, hodně plastů a lahví.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli a také těm, kteří si váží prostředí, ve kterém žijí a zbytečně ho neznečišťují odpadky.

Žáci šestého ročníku v rámci mediální výuky připravili krátké reportáže z akce: