Projektový týden ve ŠD 2. oddělení 17. – 21. 10. 2022

Den stromů slavíme 20. října a celý týden i my ve školní družině…

Pondělí 17. 10. – badatelská procházka v lese a jeho okolí.

Děti pracovaly ve skupinkách, poznávaly stromy, listy a plody. Vše si zapisovaly a zakreslovaly do pracovních listů. Povídání o stromech, druhy stromů, které opadávají, jak jsou stromy pro nás důležité, proč je chránit a vysazovat…Děti měly k ruce zapůjčené badatelské příručky a klíče.

Úterý 18. 10. – návštěva kina v Dolních Břežanech.

Společná akce s 1. oddělením – promítání filmu Příběh lesa.

Středa 19. 10. – vyrábění z přírodnin, které si děti nasbíraly při procházce v lese …

Téma – stromy a zvířátka. Při vyrábění děti poznávaly z kartiček stromy, plody a listy. Povídali jsme si, jak a kde tradice Den stromů vznikla, jak se slaví v jiných zemích.

Čtvrtek 20. 10. – vyrábění z přírodnin.

Téma: obličeje a ježci z listů…

Pátek 21. 10. – slavnostní završení celého týdne s 1. oddělením.

Vysazení jabloně u naší školní družiny. Děti si zasadily jabloň, všechny děti přiložily ruku k dílu. Povídali jsme si u stromečku, jak se o něj budeme starat a děti pošeptaly jablůňce svá přání. Celou dobu byl s námi pan Pařízek, který doprovázel děti z 1. oddělení celý týden. A po společné práci byla odměnou sladká jablíčka. Tak ať nám pěkně rosteš jablůňko…