Stravování dětí a žáků naší základní a mateřské školy je zajištěno ze Školní jídelny v Dolních Břežanech. Veškerá komunikace ohledně obědů probíhá na úrovni zákonný zástupce – Školní jídelna Dolní Břežany. Odkaz WEB školní jídelny Dolní Břežany

 


Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků a nováčků v MŠ v Ohrobci,

   vzhledem k tomu, že se kvapem blíží 1. září, tedy nástup Vašich dětí k nám do školy a školky a je potřeba zajistit dětem stravování, naleznete níže “Přihlášku ke stravování ve školní jídelně 2021-2022“.

Přihláška ke stravování – pokyny

  • Přihlášku je třeba vyplnit a odevzdat pouze pokud vaše dítě v loňském školním roce nenavštěvovalo naši MŠ! Přihlášku odevzdejte buď emailem na pavelka@zsohrobec.cz, nebo ji lze osobně přinést do schránky naší školy (budova ZŠ V Dolích 5) do středy 25.8.2021. Prosíme do budovy mateřské školky nám nic nenoste! 🙂

  • Následně (ve čtvrtek 26. 8. / pátek 27. 8.) od nás obdržíte na vámi uvedený email podklady pro platby za stravování (č. účtu, VS).

Objednávání obědů – pokyny

  • – jelikož děti v MŠ mají stravování povinné, je třeba dle informací ze ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOLNÍCH BŘEŽANECH, uhradit stravné za září do konce srpna a další platby vždy k 25. dni předchozího měsíce (př.: stravné za říjen uhradit do 25. září). Měsíční stravné je 1 056 Kč. V případě nemoci či nepřítomnosti je třeba oběd odhlásit na emailové adrese krahulikovar@skolabrezany.cz (odhláška bude potvrzena zpětným e- mailem) nebo na telefonu školní jídelny 220 990 819, a to do 14 hodin předchozího pracovního dne.

  • – společně s údaji pro platby za stravné obdržíte přihlašovací údaje do ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOLNÍCH BŘEŽANECH. Žáci, kteří v loňském školním roce navštěvovali naši MŠ, budou mít platební údaje stejné jako v loňském školním roce. Oběd je potřeba objednat! Podmínkou k objednání obědu je „předplacený kredit“.  Objednání lze provést prostřednictvím našich webových stránek www.zsohrobec.cz v sekci „Jídelna“, nebo přímo na stránkách www.sjdb.cz. Cena obědu pro žáka ZŠ je 34 Kč.

 

 


WEB školní jídelny Dolní Břežany