Vážení rodiče,

musím vás informovat o skutečnosti, že od 1. 1. 2022 se plošně navyšuje cena obědů pro všechny strávníky Školní jídelny Dolní Břežany, příspěvkové organizace.

Důvodem je postupné zvyšování cen masa, potravin, ovoce a zeleniny. Navýšení cen stravného je pro všechny kategorie o 5 Kč.

Ceník obědů platný od 1. 1. 2022:

Finanční normativ pro žáky do 6 let (školka):      53 Kč

(přesnídávka, oběd, svačina, nápoje)

Finanční normativ pro žáky 1. stupně:                   39 Kč

(oběd)

Dovolte mi, abych popřál Vám a Vašim rodinám jménem školy klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 2022.

Úspěšný zbytek dne

Mgr. Petr Pavelka