Vážení rodiče, milé děti,

   stejně jako tomu bylo v loňském školním roce, tak i letos proběhla akce „ROZSVÍCENÉ DÝNĚ“. Naštěstí v letošním roce nám epidemiologická situace umožnila uspořádat vydlabávání dýní společně před budovou ZŠ. Doufáme, že vaše děti i vy jste si užili společné chvíle při vydlabávání dýní a využili možnost popovídat si s přáteli u ohně, upéct buřty, zahřát se polévkou (jak jinak než dýňovou) a příjemně se tak naladili na následné svátky. Pokud jste se zúčastnili halloweenského průvodu (pořádaného obcí), který se konal v neděli 31. 10., měli jste možnost vidět rozsvícené dětmi a vámi vydlabané dýně podél cesty průvodu, který začínal před OÚ a procházkou okolo rybníku končil před budovou ZŠ.

Musíme pochválit všechny účastníky této události (především ty malé) za originální nápady nejen při samotném vyřezávání dýní, ale také za originální kostýmy strašidel, dodržování pořádku a následnou pomoc při úklidu a také poděkovat OÚ Ohrobec za pomoc s organizací tohoto večera. Velké poděkování zaslouží paní vychovatelka Holečková, která tuto akci zastřešovala a paní ekonomka školy, která dodala velkou část dekorace.

Fotografie všech soutěžních dýní jsou k vidění nejen na oknech školy, ale také na stránkách školy. Hlasování o nejpovedenější dýni bude probíhat do středy 17. 11. pod vedením třídních učitelů. Každé dítě / žák má k dispozici 2 hlasy (pro výtvory, které ho nejvíce zaujaly). Pokud by někdo z žáků nebyl do té doby ve škole přítomen, může své 2 hlasy zaslat třídnímu učiteli. V týdnu od 22. 11. proběhne vyhlášení a ocenění vítězných výtvorů.

Pevné zdraví všem

Za kulturu V. Škván a M. Hradecká ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.