Vážení rodiče, milé děti,

   vyhlašujeme výsledky 2. ročníku soutěže ŘÁD OHROBECKÉ VAŘEČKY. Ještě, než přejdeme k samotnému vyhlášení výsledků, rádi bychom pochválili děti za hojnou účast a předvedené výtvory. Doufáme, že soutěž opět splnila svůj účel a vy jste se svými dětmi prožili příjemné chvilky při společné tvorbě. J

Stejně jako loňský rok, měla komise (tentokrát složená z žáků školy) velmi těžké rozhodování a po ukončení hodnocení i těžká břicha (vzorků bylo opravdu hodně). Hlasování probíhalo anonymně, takže porotci hodnotili jen očíslované vzorky, aby nedocházelo k preferování svých tříd. J

Jelikož byla letos epidemiologická situace příznivější, mohly se děti zúčastnit i společného vyhlášení před budovou školy. Velkým překvapením pro žáky ZŠ byl příchod dětí z MŠ, které zazpívaly naučené koledy a společně pak všichni zatleskali všem oceněným.

A nyní k samotnému vyhlášení:

1. místo               Olivie Macháčková                        (ZŠ)

2. místo               Leontýna Mikysková                      (ZŠ)

3. místo               Viktorie Brožová                            (ZŠ)

Všem soutěžícím moc děkujeme za účast a předvedené výkony a těšíme se na další ročník! J

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.