Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2022 proběhlo ve 2. třídě projektové vyučování na téma Velikonoce. Do projektu se zapojily 2 maminky žáků této třídy paní Aron a paní Bravchenko. Ty si připravily pro žáky zajímavé činnosti … dekorace květináčů (ubrouskovou technikou) a výroba kytiček z korálků a drátků. Dětem se připravené činnosti líbily, pracovaly se zaujetím. Výrobky si s úsměvem odnesou domů pro obveselení svých blízkých 😊.

Mgr. Jarmila Hrdličková (třídní učitelka 2. třídy)