Během 14 dnů se ve škole udály dvě akce pro pátou a šestou třídu zaměřené mimo jiné na podporu prevence chování a šikany.

11. 5. 2023 k nám do školy přijel poručík Zdeněk Chalupa – preventista KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, který žákům v 5. a 6. třídě objasnil jejich právní odpovědnost za své činy podpořené příběhem kamarádů, pohovořil také o šikaně a kyberšikaně.

18. 5. 2023 v rámci primární prevence připravila paní psycholožka Mgr. Simona Žižková pro žáky šesté třídy tříhodinový preventivní program na téma kyberšikana, nástrahy internetu a digitální stopa. Žáci si zahráli na daná tématy hry, scénky a sami si vyzkoušeli nezanechat digitální stopu. Čtvrtá vyučovací hodina už patřila pouze žákyním z pátého a šestého ročníku. V této hodině si společně pod vedením paní psycholožky povídaly o tématech souvisejících s dospíváním dívek.

por.Bc. Zdeněk Chalupa – preventista KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE