Letošní pasování na prvňáčka se neslo ve slavnostním duchu.

Rej trpaslík, čertíků, princezen přivítal rodiče na obecním hřišti, kde se konal královský bál. Děti z MŠ si připravily pro rodiče krásný program, plný básniček, tanců a písní.

Po složení slibu předškoláka, byly děti pasovány panem ředitelem na školáka.

Děti obdržely svou první knížku a velkou látkovou tužku, kterou pro děti šily paní učitelky MŠ.

Rodičům děkujeme za spolupráci, přinesli spoustu výborného občerstvení! 🙂

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a našim „předškolákům“ mnoho úspěchů ve škole a vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí.

ZŠ a MŠ Ohrobec