Vážení rodiče, milé děti,

   vyhlašujeme výsledky 3. ročníku soutěže ŘÁD OHROBECKÉ VAŘEČKY. Ještě, než přejdeme k samotnému vyhlášení výsledků, rádi bychom Vám poděkovali za podporu této soutěže a děti pochválili za hojnou účast a předvedené výtvory. Doufáme, že soutěž opět splnila svůj účel a vy jste se svými dětmi prožili příjemné chvilky při společné tvorbě! 😊

MŠ …

V letošním ročníku se soutěž rozdělila zvlášť na MŠ a ZŠ. Děti a paní učitelky ve školce si soutěž náležitě užily … dle fotografií však nelze říci, kdo více … zda ti malí, nebo ti dříve narození (paní učitelky) 😊. Soutěž byla velice napínavá a rozdíly mezi cukrovím byly minimální (což dokazuje dělené třetí místo) … posuzování tak bylo opravdu náročné.

A nyní k samotnému vyhlášení:

1. místo               Zámyslická Zuzana

2. místo               Bára Kašparová

3. místo               Vladimír Kučera, Daniel Vítek

ZŠ …

Stejně jako loňský rok, měla i letos 8členná komise, složená z žáků školy, velmi těžké rozhodování a po ukončení hodnocení i hodně těžká břicha (vzhledem k velkému počtu soutěžních vzorků). Hlasování probíhalo opět anonymně, takže porotci hodnotili jen očíslované vzorky, aby nedocházelo k preferování svých kamarádů …

A nyní k samotnému vyhlášení:

1. místo               Karolína Paukertová     (6. třída)                 

2. místo               Jechová Mariana            (1. třída)

3. místo               Hamel Jakub                    (1. třída)

Všem soutěžícím bychom moc rádi děkovali za účast a předvedené výkony a těšíme se na další ročník! 😊

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.