Vážení rodiče, milé děti,

    jelikož se nám blíží v našich končinách velmi oblíbené velikonoční svátky, vyhlašujeme v rámci naší školy soutěž Ohrobecká kraslice. Soutěžit se bude o překvapivé ceny 😊.

Soutěž bude mít stejný průběh, jaký byl u soutěže s dýněmi. Opět bude podmínkou, aby na výrobku pracoval žák (je jisté, že u některých menších žáků bude nezbytná pomoc rodičů). Bude tedy nutné zdokumentovat fotografií jak tvorbu kraslice, tak detail soutěžní kraslice 😊.

Fotodokumentaci zasílejte na pavelka@zsohrobec.cz do středy 7. dubna (nezapomeňte prosíme uvést jméno soutěžícího žáka).

Vámi zaslané výrobky očíslujeme, vylepíme na okna školy (také dáme na stránky školy) a děti budou po Velikonocích hlasovat, který výtvor je nejvíce zaujal …

O začátku hlasování budou informovat třídní učitelé.

Těšíme se na zaslané výtvory a jsme zvědaví na vašeho soutěžního ducha a bujnou fantazii 😊

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.

A nyní pár chytrostí k tomuto svátku

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce ozdobené různými výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou kraslice v křesťanské tradici nedílně spojeny s Velikonocemi, kde symbolizují plodnost a znovuzrození.

České pověry a zvyky 😊

Kraslice slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou. Původně byly takové dárky vykoupením, dárkem, součástí velikonoční koledy a pomlázka či oblévačka byly zábavným trestem pro málo štědré dívky.

Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, zůstaly jen ornamenty, převážně abstraktní, nebo rostlinné a zvířecí motivy symbolizující přírodu probouzející se k životu.

V symbolice se výrazně uplatňovala červená barva. Od ní je i nejčastěji odvozován původ slova kraslice (ze staroslovanského krasnyj, krasniti). Červenou kraslici si dívka nechávala pro hocha, na kterého si tajně myslela.

Vejce darované z lásky muselo být nejen červené, ale také plné. Prázdné bílé skořápky byly spolu s prázdnými ulitami šneků symboly smrti a sloužily ke zdobení Morany. Duté malované kraslice (tzv. výdumky) jsou k vidění až v moderní době a jsou nyní také výhodným komerčním artiklem. Aby se stihlo namalovat dostatek vajec, malovaly se předem průběžně po celý rok, a nebylo tudíž možné malovat vajíčka plná, protože by se zkazila.