+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Učitelé ZŠ

Alena Slováková
Asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Bc. Jana Táčnerová
7. třída, ekonomka školy
Dana Šťastná
TČ, HV, VZ, vychovatelka ŠD
Mgr. Olga Tlamsová
1. třída
Mgr. Petr Pavelka
Ředitel školy, TV, M
Mgr. Renata Hlavešová
Zástupkyně ředitele školy, VO, MV, NJ
Mgr. Simona Žižková Procházková
Školní psycholog, metodik prevence
Zdena Schuhová
Asistentka pedagoga