Naše škola se zapojila do vzdělávacího programu Jeden svět na školách , který realizuje Člověk v tísni, o.p.s.

15.11. jsme uspořádali besedu na téma Normalizace pro pátou a šestou třídu. Besedy se také zúčastnil pamětník pan Řezníček, za což mu velice děkujeme. Vyprávěl našim žákům své vzpomínky z této doby a komentoval pouštěné video ukázky.

Žáci si na konci besedy mohli prohlédnout dobovou literaturu, hračky, pionýrský průkaz a jiné předměty, které učitelky přinesly ze svých soukromých sbírek.

Děkujeme JSNS.cz za krásnou metodiku a materiály do výuky.