Vážení rodiče,

nabízíme možnost logopedické depistáže v naší školce, které provede logopedka Mgr. Jana Jirsová. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu a sluchové analýzy, obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvláštnosti vzhledem k věku aj. Po provedené depistáži obdržíte písemný záznam.

Termíny: 29.3.2022 a 4.4.2022 v dopoledních hodinách

Více informací naleznete v níže přiložených dokumentech: