Vážení rodiče,

níže najdete informace k nadcházejícímu školnímu roku. Jak jistě víte, i nadále jsme nuceni dodržovat opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, jako je např.:

– dezinfekce rukou při vstupu do školy, před vstupem do jídelny, po použití toalet apod.

– nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, toalety) aj.

Podrobné informace, doporučení a nařízení k provozu škol, které připravilo MŠMT a MZ najdete zde

Testování – obecné informace

Součástí opatření je také povinnost se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze 16. 8. najdete zde

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků (případně i zákonných zástupců) ve dnech 1. 9. (zvl. u žáků první třídy bychom chtěli požádat o pomoc rodiče), 6. 9. a 9. 9. antigenními testy zn. GENRUI.

Žáci 1. třídy budou testováni od 8:45 ve třídě (ideálně za asistence svých zákonných zástupců, kteří budou mít následně krátkou třídní schůzku).

Žáci 2. až 5. tříd budou testováni buď ve svých třídách, nebo za asistence zákonných zástupců v tělocvičně (jako tomu bylo loňský školní rok).

Odkaz na video najdete zde

Leták k testování najdete zde

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci a žákyně, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

– očkovaní – 14 dní po plně dokončeném očkování,

– prodělaní onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu),

– doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření)

Další informace k průběhu začátku školního roku

Připomínáme, že je nutné dětem obědy nejen zaplatit, ale také objednat na stránkách ŠKOLNÍ JÍDELNY DOLNÍ BŘEŽANY.

Odkaz na stránky ŠKOLNÍ JÍDELNY DOLNÍ BŘEŽANY: https://sjdb.cz/jidelna-zs/

Obědy budou vydávány v týdnu od 1. do 3. září od 11.40 do 12.20!

středa 1. září

  • slavnostní zahájení školního roku 8.00 (vyučování všech tříd končí v 8.45)
  • třídní schůzky pro 1. ročník (od 8:45 po otestování dětí)

čtvrtek 2. září (třídnické hodiny)

  • 1. ročník (vyučování končí v 9.40)
  • 2. až 5. ročník (vyučování končí v 11.40)
  • třídní schůzky pro 2. až 5. ročník od 16.30

pátek 3. září (třídnické hodiny)

  • 1. ročník (vyučování končí v 10.45)
  • 2. až 5. ročník (vyučování končí v 11.40)

Od pondělí 6. září vyučování dle rozvrhu.