Vážení rodiče,

   výše školného za MŠ a ŠD pro školní rok 2021/2022 je následující:

  • MŠ – 600 Kč / měsíc (splatnost je vždy k 15. v měsíci)

Rodičům nově příchozích dětí budou předány informace o platbách od paní učitelek dne 1. září při převzetí dítěte.

  • ŠD – 1. 000 Kč / pololetí  (splatnost je do 31. 8. 2021 za 1. pol. a 31. 1. 2022 za 2. pol.)

Rodičům nově příchozích žáků budou předány informace o platbách na 1. třídní schůzce dne 1. září (ti budou mít termín splatnosti za 1. pololetí do 15. 9.).

Dětem / žákům, kteří již naši MŠ / ŠD v loňském školním roce navštěvovaly, se platební údaje (VS a číslo účtu) nemění.

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.