Vážení rodiče, milé děti,

před Velikonoci jsme vypsali soutěž Ohrobecká kraslice.

Děti, velice bychom vás chtěli pochválit a poděkovat za zaslané snímky vašich výtvorů. Věřte, že nás velice potěšilo, kolik se vás zapojilo! Opravdu milé jsou zaslané fotodokumentace, jak probíhalo zdobení vajíček. 😊 A jako vždy i tentokrát jsou výtvory dětí vystaveny pro vaše potěšení na oknech školy a na stránkách školy. Samotná tvorba dětí bude vyvěšena na okna školy po ukončení hlasování (v zájmu anonymity při hlasování). 😊

Průběh hlasování v ZŠ:

 Dne 16. 4. započne hlasování v soutěži Ohrobecká kraslice. Jelikož jsou třídy rozdělené na 2 “turnusy“, bude hlasování probíhat následujícím způsobem:

Žáci 3. až 5. třídy budou hlasovat ve škole 16. 4. s třídním učitelem. Ti, kteří nebudou přítomni, mohou hlasovat online formou do Školy OnLine prostřednictvím rodičů. Svou volbu zašlou jako zprávu svému třídnímu učiteli.

Žáci 1. a 2. třídy budou hlasovat ve škole 19. 4. s třídním učitelem. Ti, kteří nebudou přítomni, mohou hlasovat online formou do Školy OnLine prostřednictvím rodičů. Svou volbu zašlou jako zprávu svému třídnímu učiteli.

Průběh hlasování v MŠ:

Děti z MŠ budou zasílat své hlasy mailem (prostřednictvím rodičů 😊) paním učitelkám ze svých oddělení do 22. 4.

Každý žák má dva hlasy. Zvolí si tedy 2 výtvory, které se mu líbí nejvíce.

Hlasování bude ukončeno v úterý 22. 4. ve 23:59:59.

Hezký zbytek dne

ZŠ a MŠ Ohrobec, p. o.