Upozorňujeme, že děti, které jezdí do školy na kole nebo koloběžce, musí mít vlastní zámeček, kterým si kolo či koloběžku zabezpečí proti odcizení. Z provozních důvodů bude branka u místa určeném pro odkládání kol odemčena po celý den, nemůžeme ručit za uložené dopravní prostředky.