Pěšky do školy

Vyhlašujeme soutěž !!!Nejlepší třída bude odměněna!!!!Chtěli bychom mít ulici před školou pěknou a bezpečnou – pro vás a vaše děti i pro místní obyvatele. Čas před ranním začátkem vyučování není výjimkou – a právě tehdy se potkáváme s velkým množstvím automobilů přímo před vchodem do školní budovy, mezi kterými děti často nebezpečně kličkují.Rádi bychom děti…

Přečíst

Dravci v MŠ

Protože se v mateřské škole učíme o zvířatech, ptácích a vůbec o přírodě, pozvali jsme si k nám na zahradu profesionální ochránce zvířátek ze záchranné stanice z Cholupic. Přijeli ve čtvrtek 28. dubna s mnoha dravými ptáky. Všichni jsme byli překvapení jejich velikostí, krásným peřím, velkými pařáty a zobáky. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých a…

Přečíst

Návštěva statku

Ve středu 20. dubna a ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme s dětmi navštívili jezdecký klub HARFA.  Šli jsme si vyzkoušet, jak se pečuje o koně, poníky a jiná domácí zvířata, která tam chovají. První nás přivítaly kočičky a potom už paní Šestáková, která nás seznámila s Kristýnou a Markétou. Děvčata nás provedla celým statkem.…

Přečíst

MŠ – VÝLET DO SVÍČKÁRNY

Vážení rodiče,    dne 1.dubna jsme se s dětmi z MŠ vydali na „tvůrčí výlet“ do Šestajovic – svíčkárna Rodas.    Děti se od rána natěšeně scházely a vyhlížely „pána s autobusem“. Jízdu autobusem si náramně užívaly a zpestřily si ji písničkami. 😊    Po příjezdu do areálu svíčkárny, jsem se rozdělili do dvou skupin. Jedna…

Přečíst

OHROBECKÁ KRASLICE 2022

Vážení rodiče,    stejně jako tomu bylo v loňském roce, tak i letos proběhla soutěž OHROBECKÁ KRASLICE. Všichni soutěžící předvedli svou kvalitu, kterou můžete posoudit na obrázcích níže. 🙂    Cílem soutěže bylo, aby s vámi děti opět strávily příjemné chvilky plné smíchu v této nešťastné době. Pevně věříme a doufáme, že se tento cíl podařilo naplnit.   …

Přečíst

Karneval v MŠ

Hned ráno přicházely děti do tříd v maskách. Společně jsme hádali, kdo přichází a co jeho maska představuje. Někdo ještě využil třídní „maskérnu“ a nechal si doladit „make-up“. Paní učitelky, pochopitelně též v maskách, ochotně dětem domalovaly podle přání detaily na obličej, ruce apod. Všechny děti nadšeně pomáhaly s posledními úpravami. A potom to vypuklo!…

Přečíst

Logopedická depistáž v MŠ

Vážení rodiče, nabízíme možnost logopedické depistáže v naší školce, které provede logopedka Mgr. Jana Jirsová. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu a sluchové analýzy, obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvláštnosti vzhledem k věku aj. Po provedené depistáži obdržíte písemný záznam. Termíny: 29.3.2022 a 4.4.2022 v dopoledních hodinách…

Přečíst