Jarní družinové bádání

(K. Holečková)

VODA  –  První den našeho bádání započal v potůčku pod školou. Zjistili jsme, že voda je zde docela čistá a to díky hledání vodních živočichů. Nalezeno bylo mnoho blešivců, ploštěnek, chrostíků a pijavic.

ROSTLINY – Druhý den se nám podařilo najít mnoho kytiček a bylin, už víme, že keř, kterému všichni špatně říkají Zlatý déšť, je Zlatice, také se nám podařilo vytvořit obrazy, z přírodnin a rostlin, které nám naše jarní rostlinná paleta nabídla.

STOPY – Třetí den nás příroda pozvala zase k lesnímu potoku. Jedině tam totiž bylo možné najít nějaké ty stopy, protože všude jinde je sucho a zem je příliš tvrdá. Nakonec v lese u vody bylo nalezeno mnoho stop např. Kančí, Srnčí, Psí a Mufloní.

DEN ZEMĚ – Čtvrtý den, byl den ve znamení úklidu, celá škola uklízela v naší obci a přilehlém lese. Nám se pak podařilo popsat jednotlivé materiály a zjistit, jak dlouho se asi v přírodě rozkládají. Bylo zjištěno, že nejvíce se v okolí našlo cigaretových nedopalků a ty se rozkládají 15 let. UF…. ☹

ZVÍŘATA – Pátý den (poslední) byl velikým zážitkem pro všechny. Návštěva Národního muzea byla poučná a dechberoucí. Pro děti bylo veliké překvapení, kolik zvířat na té naší zemi žije, jak se vyvíjela a jak obrovská můžou být. Také nás čekalo hledání živočichů, které můžeme zahlédnout i v okolí našich domovů a našlo se jich mnoho. 😊

O zážitcích ze samotné cesty (metrem) ani nepíšeme … 😊